Zastupování v exekučním řízení

Exekuční řízení navazuje na řízení nalézací, pokud dlužník neuhradí do stanoveného data dlužnou částku, kterou mu v nalézacím řízení nařídil zaplatit soud. Je zahajováno na návrh oprávněného (věřitele).

Návrh na zahájení exekučního řízení musí splňovat zákonem daná pravidla. Jednoznačně definovanými pravidly se řídí i samotné provedení exekuce, následující po vydání exekučního příkazu.

Neriskujte a přenechejte zastupování v exekučním řízení profesionálům z advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry. V rámci hromadné správy pohledávek vykonají všechny úkony v souladu s právem, včas a s maximální efektivitou. Bez vašich starostí.

Advokátní kancelář vás může zastupovat v exekučním řízení v jednotlivých případech i jako součást hromadné správy pohledávek.