Zastoupení v nalézacím řízení

Nalézací řízení je druhem civilního řízení. Soud v něm nalézá právo – dochází k závěru, kdo je věřitel a kdo dlužník, jak vysoká je dlužná částka a do kdy má být uhrazena. V nalézacím řízení soud věřiteli pravomocně přiznává existenci pohledávky.

Pokud dlužník neuposlechne rozhodnutí soudu a dlužnou částku do stanoveného data nezaplatí, stává se rozsudek tzv. exekučním titulem. A když věřitel na základě tohoto exekučního titulu požádá soud o zahájení exekuce, následuje řízení vykonávací – exekuční.

Tým advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v nalézacím i exekučním řízení. A je schopen pro vás tuto službu vykonávat i jako součást hromadné správy pohledávek.

Advokátní kancelář vás může zastupovat v nalézacím řízení v jednotlivých případech i jako součást hromadné správy pohledávek.