Výzvy a upomínky

V dnešní době jen málokterý dlužník uhradí svůj závazek, pokud není na tuto povinnost včas a přiměřeně upozorněn. Účinný upomínkový cyklus má několik stupňů naléhavosti i deklarovaných důsledků v případě nezaplacení. Případ od případu je také třeba rozlišovat, zda pro výzvu či upomínku použít telefon, e-mail nebo osobní setkání.

Málokterá společnost disponuje kapacitami na sledování toho, ve které fázi se cyklus výzev a upomínek vůči konkrétnímu dlužníkovi nachází. Stejně tak bývá problémem flexibilně reagovat na dlužníkovu odpověď – ať už vstřícným krokem typu nastavení splátkového kalendáře, nebo naopak přitvrzením postupu.

Ponechte tyto starosti na advokátní kanceláři Ing. Mgr. Jaromíra Škáry a získejte jistotu, že každý váš dlužník o svých závazcích dobře ví.