Insolvence

Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry s nejvyšší mírou diskrétnosti, profesionality a individuálního přístupu zajistí všechny náležitosti insolvenčního řízení: od zpracování a podání insolvenčních návrhů přes zastupování v insolvenčních řízeních a sledování vývoje v nich až po zastupování v incidenčních sporech.

Specialisté kanceláře se ujmou také zastupování klienta ve věřitelských výborech či při jednání se soudy a insolvenčními správci. Všechny tyto aktivity vycházejí z pečlivých právních rozborů každého konkrétního případu, včetně zhodnocení rizik.

Oblast insolvencí pro vás advokátní kancelář může řešit jako samostatnou službu, stejně jako součást hromadné správy pohledávek.