Analýza dokumentace

Základním předpokladem vzniku účinného systému správy pohledávek je odborný rozbor aktuální situace klienta. Advokátní kancelář Mgr. Ing. Jaromíra Škáry provede tuto analýzu na základě informací zjištěných při osobním setkání se zástupcem vaší společnosti a studia stávajících dokumentů užívaných při správě pohledávek.

Analýza identifikuje silná i slabá místa vaší dosavadní práce s pohledávkami, nejčastější zdroje pohledávek, rizika i nejvýhodnější možnosti řešení konkrétních typů případů. Jejím výsledkem je návrh a doporučení konkrétních změn ve vašem systému správy pohledávek, případně pro vás advokátní kancelář vytvoří systém zcela nový. To vše v souladu s vašimi konkrétními potřebami, aktuální situací i firemní kulturou.

Analýzu dokumentace pro vás advokátní kancelář může provést jako samostatnou službu, stejně jako součást hromadné správy pohledávek.