Služby

Filozofie hromadné správy pohledávek je jednoduchá: Soustřeďte se na to, v čem jste dobří – na své podnikání. A správu pohledávek ponechte na specialistech advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry, pro které jde o denní chléb.

Jak spolupráce v oblasti správy pohledávek vypadá?

První konzultace

Specialista advokátní kanceláře se setká se zástupcem vaší společnosti. Seznámí se s aktuální situací ohledně pohledávek a jejich řešení, s nejzávažnějšími případy, trendy ve vývoji objemu pohledávek a dalšími důležitými informacemi. Pro co nejobjektivnější posouzení si vyžádá potřebné dokumenty. Tato první konzultace je zcela bezplatná.  

Analýza dokumentace

Na základě zjištěných informací a dokumentů advokátní kancelář provede analýzu vaší dosavadní správy pohledávek. Identifikuje silná i slabá místa, nejčastější zdroje pohledávek, rizika i nejvýhodnější možnosti řešení konkrétních typů pohledávek.

Návrh systematického řešení

Dle výsledků rozboru dokumentace advokátní kancelář doporučí konkrétní změny ve vašem systému správy pohledávek, případně vytvoří systém zcela nový. To vše v souladu s vašimi konkrétními potřebami, aktuální situací i firemní kulturou. Součástí tohoto komplexního návrhu může být např. nový upomínkovací cyklus, rozčlenění pohledávek do skupin dle pravděpodobnosti vymožení včetně stanovení nejvýhodnějšího postupu pro každou skupinu, jednání s dlužníky, zastupování klienta apod.

Převzetí správy pohledávek

Po odsouhlasení systému hromadné správy advokátní kancelář převezme péči o vaše pohledávky, včetně provádění každodenních souvisejících úkonů. Zaměří se nejen na řešení již existujících pohledávek, ale i na prevenci vzniku nových – např. nastavením kreditu pro odběratele nebo systémem zálohových plateb.

Pravidelné reporty

V dohodnutých intervalech vám advokátní kancelář bude předávat reporty o jednotlivých případech, stavu vymáhání, podniknutých krocích a vymožených částkách. Samozřejmostí je pravidelná konzultace citlivých pohledávek. Vymožené finanční prostředky vám advokátní kancelář pravidelně zašle na předem smluvený účet.     

Výhody komplexní správy pohledávek

  • minimální náklady – advokátní kancelář je odměňována dle výsledků vymáhání, klient zpravidla neplatí výdaje spojené s její prací
  • zvýšení vymahatelnosti již po krátké době – systematická opatření se vzájemně podporují
  • úspora času – klient získá v advokátní kanceláři kontaktní osobu, s níž vede veškerou komunikaci
  • úspora kapacit – klient nemusí pro oblast pohledávek vyčleňovat specializované zaměstnance
  • neustálý přehled – díky reportům činnosti advokátní kanceláře
  • diskrétnost a bezpečnost – vedení vymožených peněz klienta na odděleném účtu
  • synergie služeb – spolupráce s exekuční kanceláří za nadstandardních podmínek, možnost navázání spolupráce v dalších právních oblastech