Home

Rostoucí počty pohledávek po splatnosti, zpožďující se termíny úhrad závazků, stále vyšší počet insolvencí, úpadků či likvidací. To vše je odrazem celkové situace na trhu a roky přetrvávajících ekonomických problémů nejen v České republice.

O to více je pro společnost, která chce podnikat dlouhodobě, důležité vyhýbat se vzniku nezaplacených pohledávek od obchodních partnerů. A ty, které se přes všechnu snahu vyskytnou, řešit rychle, efektivně a s minimálními náklady. Komplexní péče o pohledávky však vyžaduje vyčleněný tým s odborným know-how, analýzu každé pohledávky, aplikaci nejvhodnějších nástrojů na jednotlivé obchodní případy apod. To znamená finanční i časovou investici, jejíž výsledek nemusí být jistý.

Proto náš právní tým přichází s outsourcingovým řešením: hromadnou správou pohledávek. Specialisté advokátní kanceláře Mgr. Ing. Jaromíra Škáry po pečlivém seznámení s vašimi potřebami převezmou péči o pohledávky vaší společnosti, analyzují aktuální situaci a vytvoří nejúčinnější systém správy. Nastaví váš credit management tak, aby minimalizovali vznik nových pohledávek po splatnosti a existující pohledávky vyřešili  s maximálním výnosem. To vše za nejvýhodnějších podmínek, kdy je advokátní kancelář zpravidla odměňována až na základě úspěchů při vymáhání.